ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
กียรติประวัติ
" ???????????  ??????????????? "
" ???????????  ????????????????????????????? "
" ???????????  ????????????????????? 1 ????? 1 ????????????? "
" ???????????  ??????????????????????????????????????????? "
" ???????????  ??????????????????????? "
" ???????????  ????????????????????????????????????????????? "
" ???????????  ???????????????????????????????????? "
" ???????????  ??????????????????????????????? "

ผู้จัดทำเว็บไซต์

แผนที่โรงเรียน
การจัดการศึกษา
คติพจน์โรงเรียน
รับสมัครครู
ชลบุรี เขต 3
ส.พ.ฐ.
กระทรวงศึกษา
เขตการศึกษาพื้นที่
ก้าวทันข่าว
ไทยรัฐ
เดลินิวส์

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ sasitron.rptwebsite@
gmail.com