ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
คติพจน์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน 

 

แนะนำโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
 

 

แนะนำโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา Microsoft powerpoint 2007

 

 

แนะนำคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

 

 

 
 
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์sasitron.rptwebsite@gmail.com