หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียน
ับสมัครครู
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
หลักฐานการสมัคร

 

 

รับสมัครครู

ครูอนุบาล ครูภาษาอังกฤษ ครูศิลปะ และอีกหลายตำแหน่ง  สนใจติดต่อที่ธุรการ038-237068

คุณสมบัติ
1. จบเอกปฐมวัย(อนุบาล)
2. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณา

ครูประถมศึกษา -มัธยมศึกษา

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา (ไม่จำกัดสาขา)
2. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณา

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. เอกสารแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. สำเนาปริญญาตรี 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่านไม่เกิน 6 เดือน)
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สนใจติดต่อฝ่ายธุรการ โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวดชลบุรี
โทรศัพท์ และโทรสาร 038-237068
email: sasitron.rptwebsite@gmail.com

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 


 


 
 
 
                        
 
 
 
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
sasitron.rptwebsitel@gmail.com