หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียน


ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เกียรติประวัติ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
คติพจน์โรงเรียน
หลักการในการจัด
การศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
ระบบการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
หน้าที่นักเรียน|คำแนะนำ
ผู้ปกครอ
ระเบียบเกี่ยวกับการลงโท
สร้างภาพโรงเรียนในฝัน
" ???????????  ??????????????? "
" ???????????  ????????????????????????????? "
" ???????????  ????????????????????? 1 ????? 1 ????????????? "
" ???????????  ??????????????????????????????????????????? "
" ???????????  ??????????????????????? "
" ???????????  ????????????????????????????????????????????? "
" ???????????  ???????????????????????????????????? "
" ???????????  ??????????????????????????????? "

 

 

หลักการในการจัดการศึกษา
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา  เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคน  สามารถเรียนรู้ได้ภายใน  บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย
มีครูคอยดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาที่เต็มศักยภาพทางโรงเรียนคาดหวังว่านักเรียนจะมีความฉลาด
และมีคุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเชื่อว่าความเก่ง ความฉลาดซึ่งเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ แต่มนุษย์เอาออกมาใช้แค่
5- 10% เท่านั้น  ทั้งๆ ี่มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้สูงมากกว่านี้และเชื่อว่าความเป็นมนุษย
์เกิดจาก ศักยภาพที่สำคัญ 4 ด้าน  คือ

1.  ร่างกาย  (PHYSICAL)  จะต้องแข็งแรง
2. จิตใจ (MENTAL) ถ้ารูปร่างดีแข็งแรง แต่จิตใจไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่มีประโยชน์
3.  ความมีน้ำใจ (SPIRITUAL) มีความรักให้กับคนอื่นในวงกว้าง  ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาที่ยิ่งใหญ่  มีใจที่เปิดกว้าง
4.  วิชาการ  (ACADEMIC) ถ้าเราไม่มีวิชาการ  ไม่มีความรู้  ก็ไม่มีทางที่เราจะมีอะไรมาบำรุงตัวเองทั้ง 4 ด้าน คือ
หลักการสู่ความเป็นคนที่สมบูรณ์  การศึกษาที่ดีจะต
้องจัดให้ครบทั้งหมด
สร้างภาพโรงเรียนในฝัน
การสร้างภาพบวกเกี่ยวกับโรงเรียนไว้ในใจลูก โรงเรียนนั้นมีสิ่งที่
น่าประทับใจหลายอย่างลูกก็ย่อม รู้สึกดี และอยากไปโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ เริ่มแรก อาจจะหาหนังสือที่เกี่ยวกับไปโรงเรียนมาอ่านให้
ลูกฟัง อธิบายให้ฟังว่า


โรงเรียน คืออะไร
ถ้าไปแล้วจะสนุกสนาน และคุณครูใจดีก็มีของเล่น อย่างมากมาย หรือ
เป็นครู - นักเรียนที่สำคัญอย่าให้เกิโภาพลบ เกี่ยวกับโรงเรียน

สาระน่ารู้
การปรับเวลาตื่นนอน
เมื่ออยู่บ้านเด็กจะค่อนข้างมีความอิสระอยากตื่นเมื่อไรก็ได้
ผู้ปกครองก็จะไม่ค่อยว่า เพราะไม่ได้ไปไหน แต่เมื่อต้องไป
โรงเรียนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนการตื่นเช้าอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยเริ่มจากการบังคบให้นอนก่อนเวลาปกติ
ถ้าปกติเด็กตื่นนอนสายก็ควรเริ่มปลุกให้ตื่นก่อนเวลาปกติโดย
เผื่อเวลา อาบน้ำ แต่งตัว และทานข้าวเช้าไว้ด้วยเพราะถ้าหาก
ไม่ฝึกเลยลูกจะงอแง เมื่อถึงวันจริงหัดให้ช่วงเหลือตนเอง
ควรเริ่มฝึกให้เด็กทานข้าวเอง แต่งตัวเอง ใส่-ถอดรองเท้า
เอง แปรงฟันล้างหน้าเข้าห้องน้ำ ปัสสาวะ  อุจจาระเองเป็นก่อน
ที่จะถึงวันเปิดเทอม ถ้าหากเด็กทำไม่ได้ก็จะเกิดความคับข้องใจ
จนพาลไม่ไปโรงเรียน เพราะในขณะที่ตัวเองทำไม่ได้แต่เพื่อน
คนอื่นๆเขาทำได้
ควรฝึกในการสื่อความต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ครูไม่สามารถ
ทราบได้จากการสังเกต จึงจำเป็นต้องฝึกให้ลูกรู้จักบอก ความรู้สึก
ความต้องการของตัวเองในเรื่องหลักๆ เช่น การปวดปัสสาวะ
ไม่สบาย โดนเพื่อนแกล้ง
อานิสงส์การสวดมนต์
ชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะขณะสวดมนต์อยู่นั้นจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน และคุณงามความดีของพระสงศ์สาวก
ขณะที่สวดมนต์อยู่นั้น  จิตใจสงบ ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
จิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง  อดทน
ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมในการดำเนินชีวิต
เป็นการสั่งสมบุญบารมี จิตใจสงบ นอนหลับสบายไม่ฝันร้าย
เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่ง เช่น  การยกมือ การประนมมือ การก้มกราบ การเปล่งออก
เสียงทำให้ปอดขยาย  ระบบทางเดินหายใจดีขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยแก่ร่างกาย
การสวดมนต์เป็นหมู่คณะ  ต้องมีความพร้อมเพรียงกันเป็นการสร้างระเบียบ และความ
สามัคคีเป็นหมู่คณะ
สร้างพลังแห่งการเรียน
เวลาอ่านหนังสือวิชาอะไรก็ตาม ถ้าเจอคำศัพท์ที่เรา ไม่เข้าใจ
ก็ให้หาความหมายในพจนานุกรม
ทางลัดที่จะเก่งคือ  การเข้าใจสิ่งที่อ่านอย่างถ่องแท้
การรู้คำศัพท์มากๆ จะช่วยให้เข้าใจเรื่องที่อ่านง่ายขึ้น
วิธีเรียนวิทยาศาสตร์ให้เก่ง
วิธีเรียนวิทยาศาสตร์ให้เก่ง
ใช้สารบัญให้เป็นประโยชน์
การอ่านบทเรียนล่วงหน้า
ถ้าไม่เกิดความสงสัยก็จะไม่เกิดความรู้วิทยาศาสตร์
การทดลองเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์
ทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองในหนังสือเรียน
ทบทวนและทำแบบฝึกหัด                                       
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
รับสมัครเตรียมอนุบาล -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตั้งแต่ 15 มกราคม 2553  เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ 038-237068
 
 
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์sasitron.rptwebsite@gmail.com