หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียน

ภาพกิจกรรม

 

 

กิจกรรมวันวิชาการ  วันที่   8  มกราคม  2553

 

วัตถุประสงค์วันวิชาการ

เพื่อเป็นการแสดงผลงานนักเรียน สาธิต  ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ให้นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม รวมทั้งมีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  มีอาหารและเครื่องดื่ม ทางจัดวิชาการ ไปพร้อมกับวันเด็ก ในวันเดียวกัน  นักเรียนได้รับของแจกจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง  การเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 
ความรู้คู่คุณธรรม
 

 

เปิดบ้านวิชาการ
ประจำปีการศึกษา  2553
วันที่  8  มกราคม  พ.ศ.  2553

 

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์sasitron.rptwebsite@gmail.com