หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียน
 
กิจกรรมห้องสมุด
                                 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  แนะนำการใช้ห้องสมุด บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 


           
   
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
55 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 โทรศัพท์และโทรสาร 038_237068
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
sasitron.rptwebsite@gmail.com